REFERENCE

OSTATNÍ

 

SANACE STRŽE, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A POLNÍ CESTY

Lokalita: Říčky u Brna
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: 10,2 mil.
Realizace: 2008 - 2009
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST, OPRAVA MOSTKU

Lokalita: Žatčany
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: 20 mil.
Realizace: 2008 - 2009
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST, OPRAVA MOSTKU, PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Lokalita: Malhostovice
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: - mil.
Realizace: 2008 - 2009
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY

Lokalita: Níhov
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: 8,5 mil.
Realizace: 2008
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST

Lokalita: Střelice
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: - mil.
Realizace: 2009
Náplň: technický dozor investora

REVITALIZACE VODNÍ NÁDRŽE SRPEK

Lokalita: Kuřim
Investor: Město Kuřim
Náklady: mil.
Realizace: 2009 - 2010
Náplň: technický dozor investora

VÝSTAVBA IS A KOMUNIKACÍ JINAČOVICE - LOKALITA ČLUPKY

Lokalita: Jinačovice
Investor: Investmanagement s.r.o.
Náklady: 25 mil.
Realizace: 2010 - 2012
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ

Lokalita: Vysoké Popovice
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: - mil.
Realizace: 2011 - 2012
Náplň: technický dozor investora

STEZKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY ZAJEČÍ

Lokalita: Obec Zaječí
Investor: Obec Zaječí
Náklady: 2,5 mil.
Realizace: 2012
Náplň: technický dozor investora

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ S ODVEDENÍM POVRCHOVÝCH VOD, ZPEVNĚNÉ POLNÍ CESTY

Lokalita: Sobotovice
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: - mil.
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST

Lokalita: Telnice
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Brno venkov
Náklady: mil.
Realizace: 2012
Náplň: technický dozor investora

POLNÍ CESTY C9 A C17

Lokalita: Mouřínov a Rašovice u Brna
Investor: Ministerstvo zemědělství , Pozemkový úřad – Vyškov
Náklady: 11,6 mil.
Realizace: 2012
Náplň: technický dozor investora

POLNÍ CESTY A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ 

Lokalita: Příbram na Moravě
Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Brno venkov
Náklady: 10 mil.
Realizace: 2012
Náplň: technický dozor investora

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú LETONICE

Lokalita: Letonice
Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Vyškov
Náklady: mil.
Realizace: 2012
Náplň: technický dozor investora

ZPEVNĚNÍ POLNÍ CESTY

Lokalita: Nihov
Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Brno venkov
Náklady: mil.
Realizace: 2015 - 2016
Náplň: technický dozor investora

PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ A POLNÍ CESTY

Lokalita: Moravské Knínice
Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Brno venkov
Náklady: mil.
Realizace: 2015 - 2016
Náplň: technický dozor investora

TETČICE PRŮTAH

Lokalita: Tetčice
Investor: Obec tetčice
Náklady: mil.
Realizace: 2015 - 2016
Náplň: technický dozor investora

OPRAVA HAVARIJNÍHO STAVU KANALIZACE OBCE MORAVANY

Lokalita: Moravany u Brna
Investor: Obec Moravany
Náklady: 20 mil.
Realizace: 2015 - 2016
Náplň: technický dozor investora

MORAVANY – DOSTAVBA KANALIZACE

Lokalita: Moravany u Brna
Investor: Obec Moravany
Náklady: mil.
Realizace: 2016 - 2017
Náplň: technický dozor investora, koordinátor BOZP

POLNÍ CESTY A PROTIEROZNÍ OPATŘENÍ V K.Ú. RUDKA

Lokalita: Rudka
Investor: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Brno venkov
Náklady: mil.
Realizace: 2017 - 2018
Náplň: technický dozor investora

OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA MORAVANY

Lokalita: Moravany u Brna
Investor: SÚS JMK a obec Moravany
Náklady: 18 mil.
Realizace: 2019 - 2020
Náplň: technický dozor investora

 

© 2020 Baustudio / Všechna práva vyhrazena.