01 Technický dozor investora
02 Inženýrská činnost
03 Realizace staveb
04 Reference
05 Partneři

01_01

Technický dozor investora

Smyslem technického dozoru investora je nejen kontrola postupu prací, ale především kvality prací v souladu s projektovou dokumentací schválenou v rámci stavebního řízení, s platnými technickými normami ve výstavbě a s uzavřenými smluvními závazky. To vše v souladu s platnými technickými a právními předpisy a klientovými zájmy.

více >>