01 Technický dozor investora
02 Inženýrská činnost
03 Realizace staveb
04 Reference
05 Partneři

O firmě

NÁPLŇ ČINNOSTI

Inženýrská firma Baustudio s.r.o. vznikla na pomoc českým a zahraničním investorům v oblasti přípravy a realizace investic formou průhledného výběru a následného řízení realizace investičních záměrů.

ZÁKLADNÍ FILOSOFIE

Na základě našich zkušeností jsme konstatovali, že největší únik investičních prostředků při stavební činnosti vzniká jednak nedostatečným zprůhledněním jednotlivých subdodávek stavby, neobjektivním

zdůvodňováním cen jednotlivých materiálů a prací a v neposlední řadě špatnou kvalitou ucelených dodávek  a osazených prvků.

Abychom zabránili těmto negativním jevům, je třeba co nejvíce zpřístupnit a rozkrýt dodávku stavby klientovi - investorovi, vnést ho do rozhodování ne o dodávce stavby jako celku, ale naopak o jednotlivých dodávkách a dílčích stupních stavby, tak aby zcela přesně věděl jak a do čeho vkládá své investiční prostředky.

Tuto filozofii nelze naplnit bez konkrétního servisu organizace, která bude permanentně zastávat přímo na stavbě zájmy, práva a potřeby investora.